fbpx
Image

Διαφορές

Διαφορές ανάμεσα στο παλαιό και καινούριο πρόγραμμα εξοικονομώ.

 

Ζητήστε άμεσα προσφορά για το πρόγραμμα, και θα τη λάβετε στο email σας. Προσφορά Κουφωμάτων.

      Το παρακάτω κείμενο, αφορά, τον ιδιώτη που ΜΟΛΙΣ άκουσε κάπου για το πρόγραμμα εξοικονομώ κατ’ οίκων. Πρώτο βήμα να βρείτε έναν μηχανικό. Όχι μηχανικό αυτοκινήτου. Μηχανικό που να μπορεί να σας βγάλει το πιστοποιητικό ενεργειακής αναβάθμισης. Μπορείτε να κάνετε την αίτηση ηλεκτρονικά, αλλά καλό θα ήταν να την αναθέσετε σε κάποιον που να γνωρίζει. Να συγκεντρώσει όλα τα δικαιολογητικά και να τα καταθέσει. Στη συνέχεια, το πρόγραμμα θα σας ενημερώσει για το συνολικό προϋπολογισμό του έργου. Αφού ενημερωθείτε για το ποσοστό επιδότησης, μπορείτε να επιλέξετε στη συνέχεια, εάν για το μερίδιο που σας αναλογεί, κάνετε χρήση κάποιου δανείου ή με δικά σας κεφάλαια. Αφού λοιπόν γίνουν οι έλεγχοι, και πάρετε το οκ από το πρόγραμμα, και σας στείλουν την απόφαση υπαγωγής, ΤΟΤΕ μπορείτε να αρχίσετε (τυπικά) τις διαδικασίες έναρξης των εργασιών. Ένα σοβαρό θέμα που έχει δημιουργηθεί, είναι ο χρόνος που χρειάζεται μετά ο μηχανικός για να καταθέσει τα τιμολόγια στο σύστημα. Σε ένα ποσοστό 95%, επειδή ο μηχανικός, για τους δικούς του λόγους, μπορεί να πάρει και παράταση ακόμα 2 μήνες, και να καταθέσει τα τιμολόγια μετά από 5-6 μήνες αφού έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, η εταιρία μας τονίζει πως αφού τελειώσουμε την εγκατάσταση των κουφωμάτων, θα πρέπει ο μηχανικός να έχει καταθέσει τα τιμολόγια σε διάστημα 1 μήνα.

Όπως αντιλαμβάνεστε, μην μας καλείτε για προσφορά, η με σκοπό να σας βάλουμε τα κουφώματα σε 1 μήνα, από τη στιγμή που το ακούσατε από κάποιον φίλο σας ή από την τηλεόραση. Βρείτε πρώτα έναν μηχανικό. (Με τη προϋπόθεση ότι γίνονται ακόμα αιτήσεις).


Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που:

 • Έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία
 • Πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των κατηγοριών του Πίνακα 1

Επιλέξιμη κατοικία

Επιλέξιμη κατοικία είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία, καθώς και το μεμονωμένο διαμέρισμα που:

 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία
 • Υφίσταται νόμιμα
 • Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017 σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά αίτηση Ωφελούμενου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250 € ανά τ.μ. επιφάνειας κύριας χρήσης της κατοικίας, με μέγιστο κόστος παρεμβάσεων ανά μονοκατοικία/διαμέρισμα τις 25.000 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Στην περίπτωση διαμερίσματος σε πολυκατοικία, το ανωτέρω ποσό περιλαμβάνει και την αναλογία των κοινοχρήστων

Κριτήρια κατηγοριών

Ο ωφελούμενος δικαιούται επιχορήγηση σύμφωνα με το παρακάτω Πίνακα 1 και είτε αποπληρώνει το υπόλοιπο ποσό με ίδια κεφάλαια, είτε, εφόσον το επιθυμεί, συνάπτει δανειακή σύμβαση με 100% επιδότηση επιτοκίου.

Επιλέξιμες παρεμβάσεις

Οι επιλέξιμες κατηγορίες παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης, είναι:

 1. Αντικατάσταση κουφωμάτων.
 2. Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.
 3. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής.
 4. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης.
 5. Αναβάθμιση συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ).

 

Βάσει των απαιτήσεων του προγράμματος για ενεργειακή αναβάθμιση, η παρέμβαση αφορά κατά βάση σε αντικατάσταση υφιστάμενων κουφωμάτων (συμπεριλαμβανομένης της αποξήλωσης τους και των εργασιών που απαιτούνται για την τελική διαμόρφωση του δομικού στοιχείου) με θερμομονωτικά/ θερμο-διακοπτόμενα κουφώματα με διπλούς υαλοπίνακες.

Επιλέξιμη είναι και η αλλαγή μόνο του υαλοπίνακα (συμπεριλαμβανομένων των εργασιών προσαρμογής του πλαισίου) με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται ενεργειακή αναβάθμιση του κουφώματος (υφιστάμενο πλαίσιο και υαλοπίνακας) πάνω από τις ελάχιστες απαιτήσεις.

Επιλέξιμη επίσης είναι η αντικατάσταση εξώπορτας σε μονοκατοικία και κουφωμάτων κλιμακοστασίου και φωταγωγού σε πολυκατοικία Δεν συμπεριλαμβάνονται όμως «ανοίγματα» προς εσωτερικούς χώρους του κτηρίου θερμαινόμενους ή μη (π.χ. πόρτα διαμερίσματος).

Στην κατηγορία αυτή γίνονται αποδεκτές και συμπληρωματικές (και όχι αυτοτελείς) δαπάνες για σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης (τέντες, εξώφυλλα, ρολά, κλπ), καθώς και πρόσθετες αναγκαίες εργασίες για την ολοκληρωμένη υλοποίηση της παρέμβασης, όπως εργασίες και πάσης φύσεως υλικά για την προσαρμογή του κουφώματος, μικροεργασίες αποκατάστασης της εμφάνισης του στοιχείου στο οποίο έγινε η παρέμβαση, αποξηλώσεις/καθαιρέσεις και αποκομιδή, σήτες κλπ.

Στα ανωτέρω όρια επιλέξιμων δαπανών περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ, που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα.

Ελάχιστος Ενεργειακός Στόχος

Οι παραπάνω παρεμβάσεις θα πρέπει να καλύπτουν τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο της αίτησης, ως εξής:

α) Για τις εισοδηματικές κατηγορίες 1 και 2 απαιτείται η κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων του ΚΕνΑΚ για κάθε παρέμβαση που υλοποιείται και επίτευξη ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 40% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς (προ παρεμβάσεων).

β) Για τις εισοδηματικές κατηγορίες 3 έως 7 απαιτείται η κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων του ΚΕνΑΚ για κάθε παρέμβαση που υλοποιείται και επίτευξη ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 70% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς (προ παρεμβάσεων).

 

Απαιτούμενα βήματα

 1. Συγκέντρωση απαιτούμενων δικαιολογητικών
 2. Πρώτη Ενεργειακή Επιθεώρηση (Α’ ΠΕΑ) βάσει του ΚΕνΑΚ 2017.
 3. Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης στο http://exoikonomisi.ypen.gr
 4. Έναρξη Υλοποίησης Έργου – Εκταμίευση προκαταβολής δανείου ίση με το 70% του ποσού – Έκδοση παραστατικών από αναδόχους / προμηθευτές.
 5. Ολοκλήρωση Παρεμβάσεων – Δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση (Β’ ΠΕΑ).
 6. Ολοκλήρωση Έργου – Προσκόμιση Δικαιολογητικών – Καταβολή της επιχορήγησης.

Επισκεφτείτε τη σελίδα μας, στο Facebook.

Σχετικά με την εταιρία μας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Τηλεφωνικό κέντρο 2104827848

Ωρες λειτουργίας :

Δευτ - Παρασ.  8:00 - 20:00

Σαββάτο  08:00 - 15:00

Τελευταία νέα

13 Δεκεμβρίου 2019
13 Δεκεμβρίου 2019
13 Δεκεμβρίου 2019

Τρόποι Πληρωμής

Search